Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
N5K Group s.r.o.
Bukovecká 609, 739 91 Jablunkov
IČ: 28581814
DIČ: CZ28581814
tel.: +420 734 578 061
e-mail: info@vinogalerie.cz

Naše prodejny – možnost osobního odběru:

Vinotéka
Komenského 389
Třinec
739 61

Vinotéka
Náměstí Míru 633
Třinec
739 61

Vinotéka
Mariánské náměstí 19
Jablunkov
739 91

Sklad
Bukovecká 609
Jablunkov
739 91

Příjem objednávek:

e-mail: info@vinogalerie.cz
tel.: +420 734 578 061
Na e-maily odovídáme zpravidla ve lhůtě 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů.

Bankovní spojení:

Bankovní účet v České republice:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 204851018
Kód banky: 0600
Název banky: Moneta money bank
IBAN: CZ70 0600 0000 0002 0485 1018
SWIFT: AGBACZPP
Měna: CZK

Bankovní účet na Slovensku:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 4030278618
Kód banky: 7500
Název banky: ČSOB banka
IBAN: SK02 7500 0000 0040 3027 8618
SWIFT: CEKOSKBX
Měna: EUR

Bankovní účet na Maďarsko:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 11737007-20764511
Kód banky:
Název banky: OTP Bank
IBAN: HU14 1173 7007 2076 4511 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
Měna: HUF

2. Úvodní ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností N5K Group s.r.o. se sídlem v Jablunkově, Bukovecká 609, PSČ 739 91, IČ: 28581814, zapsané u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 33017, jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.vinogalerie.cz (déle jen “prodávající”), a zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou, dále jen “kupující”), který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součastí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění obchodních podmínek.

3. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetových stránkách nebo objednáním pomoci zákaznické linky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, kterou prodávající zasílá kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující napsal. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím tlačítka “ Odeslat objednávku”.

U objednávky je nutné uvést tyto údaje:

- jméno, příjmení, fakturační adresa (popř. dodací adresa - pokud je rozdílná od fakturační adresy)
- telefonické spojení, emailovou adresu

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není skladem a nelze ho nahradit jiným produktem. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka již uhrazena, budou kupijícímu peníze vraceny.

V případě, že kupující si zvolí způsob dodání osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a objednávku předem uhradí, je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího.

Instalace zboží ani montáž není součástí kupní smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující v souladu s ustanovením

§1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je více druhů zboží posláno po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vraceno pro svou povahu běžnou poštovní cestou.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. nepoškozené, čisté, včetně veškerého dodaného příslušenství s kompletní dokumentací a pokud možno v originálním obalu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy s prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. V případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejným způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník zaplatil dobírkou, platební kartou nebo v hotovosti), prodávající na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku kupujícího na změnu vracení peněžních prostředků.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vratí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném splnění smlouvy. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Zaručujeme, že všechna osobní data jsou používána výhradně pro naši potřebu internetového obchodu www.vinogalerie.cz

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro dodání zboží.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Zákazník může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to emailem nebo telefonicky:
e-mail: info@vinogalerie.cz
mobil: +420 734 578 061

6. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod vinogalerie: od 7:00 hod do 15:00 hod, pondělí až pátek

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci vinogalerie nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby eshopu.

7. Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč).

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na prodejně
- platební kartou online
- dobírkou (v hotovosti nebo platební kartou) po převzetí od kurýrní služby
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (platba předem)

Bankovní účet v České republice:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 204851018
Kód banky: 0600
Název banky: Moneta money bank
IBAN: CZ70 0600 0000 0002 0485 1018
SWIFT: AGBACZPP
Měna: CZK

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Dodací podmínky

Vinogalerie zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému vinogalerie nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

Při objednávce zboží v hodnotě přesahující částku 2000,00 Kč (s DPH) je přeprava hrazena naší společností.

V ČR:

GLS s.r.o. – balík až domů – 119,00 Kč
DHL Freight – balík až domů – 119,00 Kč

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat objednané zboží na místo doručení kupujícího, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud se tak nestane, kupující zboží nepřevezme a dojde k opakovanému doručení, je kupující povinen tyto nákldy uhradit prodávajícímu.

Při převzetí zásilky od přepravní společnosti je kupující povinen zkontrolovat stav balíku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující od přepravce zásilku převzít.

9. Záruční podmínky a reklamace - práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právnímy předpisy( zejména ustanoveními§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 A § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.)

Reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem vinogalerie a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba na zboží v internetovém obchodě www.vinogalerie.cz je podle zákona 24 měsíců.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v momentě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem, případně vyzvednuta na dodejním místě.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

- zboží s prošlou záruční dobou v den předložení zboží k reklamaci, tzn. po 24 měsících
- zboží bez předložení dokladu o zakoupení nebo alespoň čísla objednávky
- zboží poškozené nevhodným používáním (překročení nosnosti police, mechanickým poškozením, chybnou manipulací, apod.)

Postup reklamace:

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, je nutností pořídit snímky poničeného zboží, popř. jeho částí, a kontaktovat internetový obchod, kde bude informován o dalším postupu reklamace.

email: info@vinogalerie.cz
mobil: +420 734 578 061

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. Třicetidenní.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na s internetovým obchodem pro vyřešení nastalé situace.

10. Recenze u výrobků

Společnost N5K Group s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Momentem uzavření kupní smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, jestliže nebylo v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na vinogalerií pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.6.2021 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vinogalerie.cz.